پشت صحنه مستند منگان

استودیو مهراب

بخشی از پشت صحنه ساخت مستند گروه صنعتي منگان که توسط تیم استودیو مهراب تصویربرداری و تدوین شده ، جهت دیدن شما بازدیدکنندگان محترم بارگذاری شده است .