مستند ساخت مسجد جامع بندرعباس

استودیو مهراب

بخشی از مستند ساخت مسجد جامع بندرعباس که توسط تیم استودیو مهراب تصویربرداری و تدوین شده ، جهت دیدن شما بازدیدکنندگان محترم بارگذاری شده است .